Kampvuur

Er is een kampvuurplaats voorzien. Voor hout moet je zelf zorgen.

Voor elk kampvuur moet je vooraf een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. Dit kan via e-mail op info@galmaarden.be. Doe dit uiterlijk 3 weken voor de datum van het kampvuur.

Tenten

De Pajotse Albatros is gelegen op de gemeentelijke sport- en recreatieterreinen van Tollembeek, eigendom van de gemeente Galmaarden. In samenspraak met het gemeentebestuur is het toegelaten om maximaal 2 tenten bij te plaatsen. De exacte plaats wordt toegewezen.

Waarborg

Uiterlijk één week vóór de aankomst wordt een waarborg overgemaakt op rekeningnummer BE49 7340 2057 9971 (BIC = KREDBEBB) met als mededeling de naam van de groep en de huurdata.

Het bedrag van de waarborg is:

 • Voor 1 tot 3 overnachtingen: 500,00 EUR;
 • Voor 3 tot 5 overnachtingen: 800,00 EUR;
 • Vanaf 6 overnachtingen: 1100,00 EUR.

De waarborg wordt besteed voor:

 • Afrekening energie (zie hoofdstuk “Energie”);
 • Afrekening afvalverwerking (zie hoofdstuk “Afval”);
 • Eventuele schoonmaak (zie hoofdstuk ‘Onderhoud’);
 • Eventuele schade aan het gebouw;
 • Eventuele schade/verlies materialen.

Voetbalterreinen

Er bevinden zich 3 voetbalterreinen vlakbij De Pajotse Albatros:

 1. Het 1e plein, bij de kantine, mag nooit worden betreden
 2. Het 2e plein, achter het 1e, mag worden betreden aan de zijde van de Markrivier, niet aan de zijde van de aanpalende woningen (geluidshinder).
 3. Het 3e plein, langs de Hernestraat, mag worden betreden.

Afvalverwerking

De Pajotse Albatros stimuleert recycleren.

 • Voor bivakken krijg je een toegangskaart tot het containerpark van Galmaarden. We verzoeken je om alle afval te sorteren en naar het containerpark te brengen.
 • Voor weekends is dit moeilijker: het containerpark is immer gesloten op zondagen. Voorzie je erop om je afval mee te nemen bij het verlaten van de kampplaats. Wij voorzien in een afvalcontainer die je indien nodig kan gebruiken, tegen betaling (60 Euro per container).

Keuken en Elektriciteit

De Pajotse Albatros beschikt over een ruime, goed uitgeruste industriële keuken, met 2 frigo’s, een diepvriezer, een elektrische oven en een microgolfoven. Voor het volledige inventaris, klik hier.

Er kan maximaal één veelverbruiker (friteuse/wafelijzer,…) worden aangesloten in de keuken!

Eindschoonmaak

De huurder staat gedurende zijn verblijfperiode zelf in voor het poetsen van het gebouw. Respecteer het gebouw en de omgeving. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en netjes houden van het huis en het materiaal.

Sanitair en keuken moeten dagelijks grondig gepoetst worden met water en onderhoudsproduct. Frigo’s, diepvriezer, oven, fornuizen dienen zéér grondig gereinigd/geschuurd te worden!

De bovenverdieping, de polyvalente zaal en de gang moeten grondig geveegd worden.

Emmers, borstels, vloerwissers/trekkers, dweilen, handborstels en vuilblikken (zie inventaris) zijn voorzien in het borstelhok.

Geen emmers met vuil water uitgieten in de (af)wasbakken, stortbakken of douches! De sanitaire ruimten worden enkel gebruikt waarvoor ze zijn bestemd en niet om materialen af te wassen (hygiëne!).

Energie

Bij aankomst worden de meterstanden van gas, water en elektriciteit opgenomen door de huisverantwoordelijke en de huurder. De meterstanden worden op het daartoe bestemde afrekeningsformulier genoteerd en door beide partijen gedateerd en ondertekend.

Bij vertrek worden opnieuw de meterstanden genoteerd door de huisverantwoordelijke en de huurder. De huisverantwoordelijke berekent dan de totaal te betalen som voor energie aan de hand van de volgende tarieven:

 • Gas: 0,55 EUR/kWh;
 • Water: 4,60 EUR/m³;
 • Elektriciteit: 0,25 EUR/kWh (piek) § 0,20 EUR/kWh (dal);

De energiekosten worden verrekend bij de afrekening op het einde van het bivak.

Verzekering

Door het onderschrijven van de reservatie-overeenkomst en de betaling van de huurprijs neemt de huurder alle verantwoordelijkheid op zich voor eventuele ongevallen of rampen tijdens het verblijf in de lokalen toebehorend aan de vzw C.A.T.
Gelieve dus de verzekerde risico’s in uw eigen verzekering degelijk na te gaan om achteraf juridische problemen te voorkomen.
Ingevolge de wettelijke verplichtingen is vzw C.A.T. verzekerd voor:

 • burgerlijke aansprakelijkheid als eigenaar van het gebouw
 • burgerlijke aansprakelijkheid als uitbater van het gebouw

Veiligheid

De huurder mag in geen geval meer personen toelaten dat groter is dan het in het verhuurcontract voorziene maximum.

Gemakkelijk brandbare materialen mogen niet in of aan het gebouw worden aangebracht. Het maken van enige vorm van vuur (ook kampvuur) en het gebruik van rook- of ontploffingsmechanismen zijn zowel binnen als buiten het gebouw verboden.

Het is verboden gebruik te maken van een barbecue.

In het gebouw geldt een volledig rookverbod. De huurder dient erop toe te zien dat zijn gezelschap dit rookverbod strikt naleeft. Aan de buitenzijde van het bebouw zijn 4 asbakken aangebracht.

De trappen, gangen en deuren, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van het gebouw mogelijk maken. Het is verboden om voorwerpen die de doorgang kunnen belemmeren in de deuropeningen en de gangen te plaatsen.

De locatie van evacuatieknoppen, brandblusapparaten, branddeken, brandhaspels is aangeduid op de evacuatie- en interventieplannen op verschillende plaatsen in het gebouw.

De gasleiding naar de warme luchtblazer in de polyvalente ruimte kan worden afgesloten door in de berging naast de keuken, links van de nooddeur.

De huurder is verondersteld de mogelijkheden betreffende brandveiligheid en ontruiming, alsook de werking van de brandhaspels, brandblusapparaten en andere voorzieningen te kennen.

Elk misbruik van of beschadiging aan brandhaspels, brandblusapparaten, evacuatieknoppen, rookkoepel, evacuatie- en interventieplannen moet worden vergoed door de huurder, en zal worden aangegeven als vandalisme bij de lokale politie.

Elektrische apparatuur die niet behoort tot de infrastructuur van VZW CAT moet technisch in orde zijn. Voor het gebruik van zwaardere elektrische apparaten dient de huurder de toestemming van de huisbewaarder te krijgen.

Er is geen apparatuur aanwezig is om te frituren.  Indien de huurder zelf de nodige apparatuur meebrengt, draagt hij de verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan, alsook voor eventuele ongevallen die door het gebruik veroorzaakt worden.

De huurder dient zelf een EHBO-koffer te voorzien en/of mee te brengen.

Huisdieren zijn uit hygiënische overwegingen niet toegelaten in het gebouw.